Về chúng tôi

VietWheels là một công ty phân loại xe trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam.

Mục tiêu của chúng tôi là trở thành thị trường xe hơi trực tuyến số một số một tại Việt Nam bằng cách cung cấp các tính năng, dịch vụ tuyệt vời và quy trình hợp lý hóa mua và bán xe đủ điều kiện tại Việt Nam.

Mục tiêu của chúng tôi là phát triển một thị trường trực tuyến độc đáo, VietWheels.com nơi người mua và người bán xe hơi cùng nhau đạt được kết quả tốt nhất.

Người mua xe được hưởng lợi từ sự lựa chọn lớn hơn, thuận tiện và tiết kiệm chi phí. Người bán xe được hưởng lợi từ doanh số cao hơn, doanh thu và hiệu quả chi phí trong việc điều hành doanh nghiệp của họ.

Tầm nhìn của chúng tôi là giúp người tiêu dùng hàng ngày tại Việt Nam có được một bước gần hơn để mua chiếc xe mơ ước của họ . Điểm bán hàng độc đáo của chúng tôi bao gồm:

  • Trải nghiệm trực tuyến độc đáo với thiết kế cực kỳ tuyệt vời với quy trình liền mạch để mua và bán xe.
  • Sự tham gia và vận động khách hàng cao như nội dung thường xuyên như tin tức và đánh giá.
  • Ý thức cộng đồng bằng cách thu hút các đại lý xe hơi và cung cấp cho họ một dịch vụ trực tiếp.